goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2019 và để lấy ý kiến bằng văn bản

Cập nhật Thứ 6, 18.09.2020

Số 456 / TB-NVC

Công ty NAVETCO Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu trả cổ tức bằng tiền năm 2019 và để lấy ý kiến bằng văn bản

Chi tiết xem tại file đính kèm